Medycyna sportowa

Nie taki straszny siedzący tryb życia?

Prof. dr hab. med. Józef Opara

Specjalista neurologii i rehabilitacji

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

O siedzącym trybie życia, czyli hipokinezji, mówi się, jeżeli człowiek spędza w pozycji siedzącej więcej niż osiem godzin na dobę.

Jak pisałem już w „Medical Tribune” 2017; 277-279, powstałe ad hoc w 2009 roku w Krakowie Polskie Forum Prewencji w dokumencie zawierającym wytyczne dotyczące aktywności fizycznej, opublikowanym pod przewodnictwem prof. Piotrowicza w czasopiśmie „Kardiologia Polska”, już we wstępie zwróciło uwagę na szkodliwość siedzącego trybu życia, zwanego też fizycznym lenistwem. Podkreślono, jak ważnym jest ono czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i wielu chorób przewlekłych. Stwierdzono, że ponad 50 proc. polskich dorosłych jest fizycznie nieaktywnych. W części 3. przytoczono dane dowodzące, że osoby aktywne fizycznie żyją około 5-7 lat dłużej niż inni. Część 6. zawiera zalecenia dotyczące aktywności fizycznej – opisałem je już w Jak pisałem już w „Medical Tribune” 2017; 277-279, powstałe ad hoc w 2009 roku w Krakowie Polskie Forum Prewencji w dokumencie zawierającym wytyczne dotyczące aktywności fizycznej, opublikowanym pod przewodnictwem prof. Piotrowicza w czasopiśmie „Kardiologia Polska”, już we wstępie zwróciło uwagę na szkodliwość siedzącego trybu życia, zwanego też fizycznym lenistwem. Podkreślono, jak ważnym jest ono czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i wielu chorób przewlekłych. Stwierdzono, że ponad 50 proc. polskich dorosłych jest fizycznie nieaktywnych. W części 3. przytoczono dane dowodzące, że osoby aktywne fizycznie żyją około 5-7 lat dłużej niż inni. Część 6. zawiera zalecenia dotyczące aktywności fizycznej – opisałem je już w poprzednich wydaniach „Medical Tribune”.

Biswas i wsp. opublikowali w 2015 roku wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy badań naukowych dotyczących czasu spędzonego w pozycji siedzącej i jego związku z ryzykiem zachorowalności, umieralności oraz hospitalizacji u dorosłych z powodu...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Palenie i siedzenie a ryzyko zgonu

Począwszy od 2012 roku zaczęło się ukazywać coraz więcej artykułów próbujących zrównać siedzący tryb życia z paleniem, a niektórzy autorzy – [...]

Siedzący tryb życia a jakość życia

Zespół siedmiu psychologów z Wrocławia, Berlina i Colorado Springs pod kierunkiem Boberskiej opublikował w czerwcu 2018 roku wyniki systematycznego przeglądu i [...]

Podsumowanie

O siedzącym trybie życia mówimy w przypadku spędzania więcej niż ośmiu godzin dziennie w pozycji siedzącej, z wydatkiem energetycznym od 1 [...]
Do góry