Moim zdaniem

Nie ma innego sposobu doceniania, jak tylko dodatkowe finansowanie

Lek. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych

Opracowała: Irena Fober

1 mld zł – o tyle w znowelizowanym planie finansowym NFZ mają wzrosnąć nakłady na Podstawową Opiekę Zdrowotną

Dodatkowe finansowanie powinno objąć te podmioty i tych lekarzy, którzy realizują świadczenia medyczne wysokiej jakości. Projekt oceny jakości obejmuje ok. 200 jednostek spośród ponad 6 tys. podmiotów udzielających świadczeń w POZ. Kryteria przyznawania akredytacji przez ministra zdrowia na podstawie opinii Rady Akredytacyjnej są bardzo wygórowane – potwierdzają, że świadczenia są kompleksowe, łącznie z profilaktyką i promocją zdrowia, realizowane we współpracy z całym zespołem, także z pielęgniarkami i położnymi, w dobrze zorganizowanym i zarządzanym podmiocie leczniczym, w dobrych warunkach infrastrukturalnych. Jeżeli więc jednostka ponosi zespołowy wysiłek, a często również wydatki, aby zdobyć taki certyfikat akredytacyjny, to logiczne i oczywiste jest, że powinno to zostać docenione przez płatnika. Nie ma żadnych przeszkód formalnych, aby tak było, ponieważ w ustawie o POZ mówi się wprost, że jednostki, które spełniają określone kryteria jakościowe, mogą być lepiej finansowane.

Do góry