Nowości

Osteoporoza: Bezcenne ochraniacze

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Złamanie biodra, obok złamania kręgu, to najpoważniejsza konsekwencja osteoporozy. Jak w przypadku znakomitej większości złamań związanych z tą chorobą, bezpośrednią przyczyną złamania jest upadek.

Wśród osób w podeszłym wieku powszechne są różne zaburzenia funkcjonalne, np. problemy ortopedyczne, okulistyczne, neurologiczne lub kardiologiczne będące przyczyną upadków. Koincydencja dwóch czynników: osteoporozy i upadku stwarza poważne zagroż...

W Polsce ten rodzaj prewencji pierwotnej nie jest zbyt często zlecany, co chyba należy uznać za błąd. Mimo znacznie częstszego stosowania ochraniaczy w krajach Europy Zachodniej, nie ma jednoznacznych danych mówiących, w jak dużym stopniu można dz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Te wyniki należy uznać za obiecujące. Oczywiście samego faktu redukcji sił działających na kość udową nie można wprost przełożyć na rzeczywiste [...]

Do góry