Podatki

Nie płać gotówką

Edyta Szewerniak-Milewska

Z danych Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że podatnicy wciąż zbyt rzadko stosują się do przepisów zobowiązujących ich do dokonywania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego. W taki sposób należy postąpić w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. zł lub jest to równowartość tej kwoty. Szef KAS przypomina, że ten obowiązek nie zależy od liczby płatności wynikających z tej transakcji, czyli np. zapłaty należności w kilku częściach.

Do góry