Podatki

Przychody lekarza biegłego sądowego

Edyta Szewerniak-Milewska

Lekarz nie może wedle własnego uznania zaliczać przychodów z tytułu wykonywania czynności biegłego sądowego albo do źródła działalność gospodarcza, albo działalność wykonywana osobiście. Decydujące znaczenie przy kwalifikacji tych przychodów mają warunki, w jakich te czynności wykonuje – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 sierpnia 2019 roku (sygn. 0112-KDIL3-3.4011.221.2019.2.AA).

Z wnioskiem do fiskusa zwrócił się lekarz psychiatra prowadzący własną praktykę lekarską i niebędący czynnym podatnikiem VAT. Specjalista pełni również funkcję biegłego sądowego, wpisanego na listę prowadzoną przez sąd okręgowy. Czynności wykonywane przez niego w ramach działalności są często tożsame z czynnościami biegłego. Przychody z czynności biegłego, zlecane mu przez sąd czy prokuraturę, są kwalifikowane przez te organy dwojako: albo jako działalność wykonywana osobiście i wówczas jest podpisywana z nim umowa o charakterze zlecenia, albo jako przychody z działalności gospodarczej i wtedy lekarz wystawia fakturę (lub rachunek) na rzecz organu procesowego.

Do góry