Pytanie prawne

Pytanie prawne

Jakie dane medyczne mogę udostępnić pomocy społecznej? Wniosek dotyczy mojej pacjentki i problemu przemocy domowej.

Udostępniając dane osobowe pacjentów zewnętrznym instytucjom, w tym jednostkom pomocy społecznej, należy pamiętać o zasadzie minimalizacji danych – zakres przekazywanych danych uzależniony jest od celu, w którym mają być wykorzystane. Udostępnienie danych powinno przy tym nastąpić w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, w szczególności upoważnienie pacjenta lub przepis ustawy upoważniający określoną instytucję do otrzymania wnioskowanych danych.

Pytanie, choć zostało sformułowane w sposób dość ogólny, dotyka bardzo ważnego i w praktyce często trudnego tematu udostępniania danych medycznych pacjentów zewnętrznym instytucjom. W tym kontekście na wstępie warto sprecyzować, że pojęcie danych medycznych może obejmować zarówno dane zawarte w dokumentacji medycznej, jak i inne informacje o stanie zdrowia pacjenta.

Do góry