Podatki

Ważne zmiany w PIT, jeszcze w tym roku!

Edyta Szewerniak-Milewska

Niestandardowo, bo w drugiej połowie roku podatkowego, a nie na jego początku ustawodawca wprowadził dwie istotne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które dotkną także lekarzy. I to zarówno tych prowadzących własną działalność, jak i pracujących na etacie.

Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje nowe zwolnienie z tego podatku dla osób, które nie ukończyły 26. r.ż., a ich dochody nie przekroczyły w roku podatkowym 85 528 zł (górnej granicy pierwszego progu podatkowego). Jest to tzw. zerowy PIT dla młodych. Wprowadzono go ustawą z 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zwolnienie to obejmuje przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów-zleceń. Co ważne, nie dotyczy ono np. umów o dzieło, przychodów z działalności gospodarczej i zasiłków, w tym np. ma...

Do góry