Nowości

Kardiologia: Terapia skojarzona nadciśnienia tętniczego

Dr. hab. med. Agnieszka Olszanecka

Leczenie trzema lekami w jednej tabletce wiązało się ze wzrostem skuteczności terapii o 33 proc.

Większość pacjentów z nadciśnieniem tętniczym do uzyskania kontroli ciśnienia wymaga stosowania co najmniej dwóch leków przeciwnadciśnieniowych. W ostatnich latach nastąpił powrót do stosowania leczenia skojarzonego w jednej tabletce, które wydaje się bardziej skuteczne i lepiej tolerowane.

Autorzy omawianego badania zadali sobie pytanie, jak wygląda profil skuteczności i bezpieczeństwa leczenia skojarzonego trzema lekami przeciwnadciśnieniowymi w porównaniu z terapią podwójną. Artykuł to przegląd systematyczny, zawierający metaanalizę czternastu badań randomizowanych obejmujących łącznie 11 457 pacjentów. Terapia trzema lekami, w porównaniu z podwójną, była związana z istotnie większą redukcją ciśnienia tętniczego (5,4/3,2 mmHg – odpowiednio dla skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi, p < 0,001). W porównaniu z grupą leczoną dwoma lekami, pacjenci otrzymujący leczenie potrójne częściej uzyskiwali docelowe wartości ciśnienia. Leczenie trzema lekami w jednej tabletce wiązało się ze wzrostem skuteczności o 33 proc. Kontrola ciśnienia w grupie leczonej terapią potrójną wyniosła 58 proc., w porównaniu z 45 proc. u osób z grupy leczenia podwójnego, u których uzyskano w czasie terapii docelowe wartości ciśnienia (RR 1,33, 95% przedział ufności 1,25-1,41).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Samoistne nadciśnienie tętnicze ma złożoną etiologię i wieloczynnikową patogenezę. Do mechanizmów, które mają istotny wpływ na regulację ciśnienia krwi oraz biorą [...]

Do góry