Nowości

Osteoporoza: Osteoporoza towarzysząca ciąży

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Ciąża fizjologicznie to utrata około 3 proc. wapnia, a laktacja może powodować obniżenie zawartości wapnia nawet o 6 proc. Ten rodzaj osteoporozy dotyczy raczej młodych pierwiastek.

Osteoporoza towarzysząca ciąży to mało znane, rzadko rozpoznawane zjawisko. W przypadku ciąży myślimy o wielu możliwych powikłaniach dotyczących kobiety oraz dziecka, ale świadomość, że także szkielet może zostać chorobowo zmieniony, jest znikoma.

W omawianej pracy autorzy dokonali retrospektywnej analizy 10 takich przypadków z lat 2000-2016. Kluczowym kryterium rozpoznawczym było wystąpienie złamania w przebiegu ciąży lub krótko po porodzie. U wszystkich kobiet dokonano pomiaru gęstości mi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Mimo kazuistycznego charakteru osteoporozy towarzyszącej ciąży należy pamiętać o takim zagrożeniu. W mojej pracy zawodowej spotkałem kilka takich kobiet. Najdramatyczniejsza była [...]

Do góry