Analiza

Komplet szczepień

Iwona Dudzik

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie potwierdził, że przyznawanie dodatkowych punktów w dostępie do żłobków zaszczepionym dzieciom jest zgodne z prawem. Na wprowadzenie wymogu kompletu szczepień decyduje się coraz więcej samorządów. Problem w tym, że niektórzy wojewodowie uznają ten warunek za sprzeczny z prawem i stwierdzają nieważność uchwał, które go zawierają, lub kierują na nie skargi do sądów. Tak stało się w przypadku regulacji przyjętych przez radnych Olsztyna. Przeciwny uchwale wojewoda warmińsko-mazurski zaskarżył jej zapisy.

Do góry