Nowości

Osteoporoza: Depresja zwiększa ryzyko złamań biodra

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Wykazano, że osoby z depresją miały zwiększone ryzyko złamań o 21 proc. w porównaniu z osobami bez depresji.

Gdy myślimy o zagrożeniu złamaniami, bierzemy pod uwagę wiele czynników ryzyka. Są to niektóre choroby przewlekłe (układu endokrynnego, jelit, nerek, wątroby, RZS) czy leki długotrwale stosowane (glikokortykosteroidy, przeciwkrzepliwe, antykoagula...

Komentarz

Warto zadać pytanie: dlaczego występuje to zjawisko? Sądzę, że jest ono polietiologiczne. Wśród czynników potencjalnie tłumaczących fakt częstszego występowania złamań można umieścić mniejszą aktywność fizyczną, niższe stężenie witaminy D (krótszy...

Do góry