Made in poland

By noworodek mógł oddychać

Wojciech Skowroński

Konsultacja medyczna: dr hab. med. Wojciech Cnota

Zapotrzebowanie na wykonywanie tego typu zabiegów nie jest duże, ale ich precyzyjne i skuteczne przeprowadzanie stawia lekarzy ze Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej w czołówce europejskich osiągnięć. Mowa o procedurze EXIT (ex utero intrapartum treatment) stosowanej w perinatologii u noworodków ze schorzeniami zagrażającymi ich życiu.

Wdrożenie tej procedury było konieczne ze względu na duży odsetek umieralności w okresie okołoporodowym. Przeżycie noworodka z całkowitą lub niemal całkowitą niedrożnością górnych dróg oddechowych, spowodowaną przez takie wady rozwojowe jak wrodzone zarośnięcie krtani, guzy języka, nieprawidłowości jamy ustnej lub nosowej, atrezje tchawicy oraz wrodzone torbiele krtani, było praktycznie niemożliwe.

Generalnie w czasie wykonywania tej procedury chodzi o wyeliminowanie wszystkich zagrożeń ograniczających lub uniemożliwiających dziecku oddychanie powietrzem atmosferycznym.

Dziecko w łonie matki, korzystające z dotlenionej krwi pępowinowej, jest bezpieczne, jednak po urodzeniu i odcięciu pępowiny każdy rodzaj niedrożności staje się problemem.

Rozwój technik obrazowania umożliwia diagnostykę malformacji głowy i szyi, zanim dziecko przyjdzie na świat. Wykrycie niedrożności dróg oddechowych przed urodzeniem stwarza możliwość zaplanowania strategii postępowania mającego na celu zapewnienie noworodkowi drożności dróg oddechowych w trakcie porodu.

Procedura EXIT pozwala na ocenę i udrożnienie dróg oddechowych w trakcie akcji porodowej, dzięki wykorzystaniu krążenia łożyskowo-płodowego, zapewniającego noworodkowi stały dopływ tlenu.

Do góry