Medycyna sportowa

Bóle kręgosłupa u dzieci – „Never ignore the problem”

Dr hab., prof. nadzw. AWF Aleksandra Truszczyńska-Baszak

AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie

U dzieci przed okresem dojrzewania płciowego bóle kręgosłupa występują rzadko, a jeśli już taka sytuacja ma miejsce, należy dogłębnie i starannie szukać ich przyczyny.

Przyczyny bólów kręgosłupa u dzieci

Rozpoznanie przyczyny dolegliwości nie zawsze jest łatwe. Bóle urazowe na ogół nie sprawiają wątpliwości diagnostycznych. Trudności diagnostyczne powstają przy bólach przewlekłych i nawracających.

Bólowi mogą towarzyszyć: utykanie, dekompensacja tułowia (ryc. 1), sztywność kręgosłupa (ryc. 2, 3) i wzmożone napięcie mięśniowe.

Jedną z najczęstszych przyczyn są przeciążenia statyczno-dynamiczne. Zalicza się do nich wady postawy, przeciążenia związane z uprawianiem sportu, kręgozmyk, chorobę Scheuermanna oraz chorobę dyskową.

Bóle mogą być spowodowane również zmianami w obrębie kręgosłupa w przebiegu chorób nowotworowych i zmian nowotworopodobnych. Należy pamiętać o zapaleniach kręgosłupa, chorobach reumatoidalnych, układu nerwowego oraz narządów wewnętrznych.

Diagnostyka

Wywiad i badanie kliniczne obejmujące badanie neurologiczne to:

  • badanie czucia,
  • siły mięśniowej,
  • odruchów,
  • objawów rozciągowych.

Badanie dodatkowe to zdjęcia rentgenowskie w projekcjach: AP, bocznej, a na drugim etapie zdjęcia celowane, skośne i czynnościowe w przypadku podejrzenia kręgoszczeliny lub kręgozmyku.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przyczyny bólów kręgosłupa u dzieci

Rozpoznanie przyczyny dolegliwości nie zawsze jest łatwe. Bóle urazowe na ogół nie sprawiają wątpliwości diagnostycznych. Trudności diagnostyczne powstają przy bólach przewlekłych [...]

Diagnostyka różnicowa

Dolegliwości należy różnicować z poniżej opisanymi dysfunkcjami:

Naturalny przebieg choroby dyskowej

Choroba dyskowa ma przebieg samoograniczający się. Prognozowanie jest dobre, ale 8 proc. pacjentów ma nawroty i bóle stałe.

Podsumowanie

1. U dzieci przed okresem dojrzewania płciowego bóle kręgosłupa występują rzadko.

Do góry