Podatki

Split payment już obowiązkowy

Edyta Szewerniak-Milewska

Lekarz, który po 1 listopada 2019 roku zechce kupić na potrzeby swojej działalności gospodarczej np. komputer lub wyremontować gabinet, musi za to zapłacić z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment). Obowiązkowo.

Split payment nie jest w Polsce nowym rozwiązaniem. Obowiązuje od 1 lipca 2018 roku, tyle że do tej pory był stosowany dobrowolnie. Polega na tym, że płatność za towar lub usługę między podmiotami gospodarczymi jest dokonywana w ten sposób, że na podstawie otrzymanej faktury nabywca dokonuje zapłaty kwoty podatku VAT (całości lub części) na rachunek VAT, czyli specjalne konto, na którym są gromadzone środki pieniężne z tytułu zapłaty podatku VAT, a zapłata wartości netto (całości lub części) jest płacona na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy albo jest rozliczana w inny sposób. Rachunek VAT jest otwierany bezpłatnie do każdego rachunku rozliczeniowego w banku lub SKOK-u, założonego w związku z prowadzoną w polskiej walucie działalnością gospodarczą.

Do góry