Moim zdaniem

Koniec z RODO absurdami

Opracowała: Irena Fober

Dr Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, w latach 2017-2019 koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji

W ponad 50 proc. skontrolowanych przez NIK szpitalach doszło do naruszenia ochrony danych osobowych.

W co czwartym przypadku o uchybieniach powiadomiono Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ochronie zdrowia do zabezpieczenia danych osobowych należy podchodzić zupełnie inaczej niż w jakimkolwiek innym sektorze, w żadnym bowiem innym miejscu ochrona życia i zdrowia nie jest absolutną przesłanką do liberalniejszego traktowania przepisów RODO. Podczas wdrażania nowych regulacji walczyliśmy z „RODO absurdami”. Zdarzały się przypadki, gdy nadinterpretacja przepisów RODO skutkowała tym, że w ostatniej chwili ktoś orientował się, iż kroplówka miała być podana nie tej osobie co trzeba albo organy do transplantacji zostały błędnie podpisane, ponieważ ktoś usilnie starał się zanonimizować coś, co nigdy nie powinno być anonimowe, tylko wręcz przeciwnie – oznaczone ogromną liczbą danych osobowych.

Do góry