Flesz

Flesz

Edyta Szewerniak-Milewska
IKA

Weryfikacja ubezpieczenia

Weryfikacja ubezpieczenia pacjenta, które uprawnia go m.in. do leków refundowanych, wciąż budzi wątpliwości. O kłopotach z tym związanych rozmawiali rzecznik praw lekarza OIL dr Monika Potocka oraz p.o. dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Michał Dzięgielewski.Głównym problemem była kwestia obciążania lekarzy kosztami refundacji pacjentów nieposiadających ubezpieczenia lub w sytuacji, gdy w dokumentacji podmiotu leczniczego nie można odnaleźć dowodu ubezpieczenia. Na spotkaniu zgodzono się, że to podmiot leczniczy jako świadczeniodawca jest zobowiązany do archiwizowania ewentualnych oświadczeń pacjentów dotyczących objęcia ich ubezpieczeniem. Jednak trzeba jeszcze dopełnić formalności. Po pierwsze, w umowie po stronie podmiotu leczniczego (świadczeniodawcy) musi być zawarty obowiązek weryfikacji aktualności ubezpieczenia danego pacjenta. Po drugie, jeśli podmiot leczniczy obarcza lekarza obowiązkiem weryfikacji, lekarz powinien napisać do NFZ-u prośbę o wyjaśnienie tej sprawy. NFZ podejmie czynności wyjaśniające.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Karalne przemęczenie

Biuro prawne OIL w Łodzi przypomniało, że świadczenia medyczne podjęte przez lekarza w stanie świadomego przemęczenia mogą być uznane przez sąd [...]

Piramida na talerzu

Piramida żywieniowa bez dodatkowego wyjaśnienia, o co w niej chodzi, nie była zrozumiała dla pacjentów. Teraz zaproponowano talerz pełen produktów. Taka [...]

Obowiązkowy harmonogram

Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy świadczeniodawcy prowadzący listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej są zobowiązani do założenia i prowadzenia [...]

Zaświadczenie online

Lekarzu – starasz się o kredyt? Zawierasz umowę leasingową? Chcesz sprzedać nieruchomość? – m.in. w tych sytuacjach konieczne może być przedstawienie [...]
Do góry