Podatki

Wzrosły stawki

Edyta Szewerniak-Milewska

Stawki karty podatkowej w 2020 roku wzrosły o ok. 2,1 proc. w porównaniu z rokiem 2019 – proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Stawki rosną już trzeci rok z rzędu (w 2018 roku o ok. 1,9 proc., a w 2019 roku o ok. 1,7 proc.). Zostały opublikowane w obwieszczeniu ministra finansów, inwestycji i rozwoju (Monitor Polski z 27 listopada 2019 roku poz. 1141).

Do góry