Podatki

Faktura tylko do paragonu z NIP

Edyta Szewerniak-Milewska

Obowiązkowej wymiany kas fiskalnych na modele online lekarze muszą dokonać do końca grudnia 2020 roku.

Od początku 2020 roku lekarze prowadzący działalność gospodarczą muszą pamiętać, by na paragonie z kasy fiskalnej, który jest dowodem dokonanego przez nich zakupu towaru czy usługi, znalazł się ich numer NIP. W przeciwnym razie, jeżeli zechcą wymienić ten paragon na fakturę dającą im prawo do odliczenia VAT od tego zakupu, nie będzie to możliwe.

To ważna zmiana, bo do końca 2019 roku nie było zakazu wystawiania faktur, jeżeli w momencie dokonywania sprzedaży nabywca nie ujawnił się jako przedsiębiorca lub osoba działająca w jego imieniu i sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej. Dlatego powszechne było wystawianie faktur z NIP kupującego jako podatnika VAT na podstawie przedstawionego sprzedawcy paragonu. W konsekwencji dochodziło do nadużyć i wystawiania tzw. pustych faktur, gdy na podstawie zebranych paragonów (dotyczących głównie zakupu paliwa lub materiałów budowlanych) pozostawionych przez innych klientów, nieuczciwi przedsiębiorcy zwracali się z żądaniem wystawienia faktur na siebie, chociaż tych transakcji nie dokonywali. Na ich podstawie odliczali potem podatek VAT oraz pomniejszali wysokość podatku PIT, zaniżając tym samym swoje zobowiązania podatkowe wobec skarbu państwa.

Do góry