Nowości

Onkologia: Optymalizacja wyboru terapii

Dr n. med. Bartosz Spławski

Porównano chirurgiczne i niechirurgiczne leczenie oszczędzające krtań z całkowitą laryngektomią w raku krtani. Nie zaobserwowano różnicy w ryzyku śmierci u pacjentów po częściowej laryngektomii w porównaniu z pacjentami, którzy otrzymali chemioradioterapię. Podobnie nie wykazano różnicy w ryzyku śmierci u pacjentów, którzy przeszli całkowitą laryngektomię w porównaniu z tymi, którzy otrzymali radykalną chemioradioterapię.

Szacuje się, że w 2018 roku w Stanach Zjednoczonych doszło do około 13 150 nowych zachorowań i 3710 zgonów z powodu raka krtani. W przypadku choroby w stadium lokalnego zaawansowania (III i IV stopień) możliwe jest zastosowanie leczenia chirurgicznego lub zachowawczego.

Przeprowadzono kilka badań klinicznych porównujących wybrane metody terapeutyczne. W jednym z nich stwierdzono, że niechirurgiczne leczenie raka krtani za pomocą chemioterapii indukcyjnej, a następnie radykalnej radioterapii (RT – radiotherapy) stanowi realną alternatywę dla całkowitej laryngektomii (TL – total laryngectomy). Kolejne badanie wykazało, że równoczesna RT w skojarzeniu z cisplatyną daje lepsze wskaźniki zachowania krtani niż chemioterapia indukcyjna, a następnie RT lub RT samodzielnie.

Doprowadziło to do ustanowienia skojarzonej chemioradioterapii (CRT – chemoradiation) jako dominującej formy leczenia zachowującego krtań w zaawansowanych guzach krtani. W tym samym czasie doskonalono chirurgiczne metody zachowujące krtań, takie jak częściowa laryngektomia (PL – partial larygectomy) i endoskopowa resekcja, jako alternatywa dla TL u wybranych pacjentów.

W niektórych opracowaniach sugerowano, że spadający 5-letni całkowity czas przeżycia (OS) pacjentów z rakiem krtani był związany ze zwiększonym nieoperacyjnym leczeniem choroby w stadium III/IV.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Należy zauważyć, że równoczesna chemioradioterapia (CRT) jest dominującą formą leczenia, zachowującą krtań u pacjentów z lokoregionalnie zaawansowaną chorobą. Na podstawie badania [...]

Do góry