Innowacje

Pierwsze szkolenie kardiologów za pomocą symulacji

Jolanta Gromadzka-Anzelewicz

W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym funkcjonuje pierwsze w kraju Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej. Młodzi lekarze, przede wszystkim specjalizujący się w kardiologii oraz specjaliści w tej dziedzinie, będą się uczyć przeprowadzania skomplikowanych badań diagnostycznych serca i całego układu krążenia oraz procedur leczniczych.

– Należę do pokolenia kardiologów, które kształciło się bez takich nowoczesnych urządzeń i muszę przyznać, że z zazdrością patrzę, co też te fantomy potrafią – przyznaje prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. Dzięki nim lekarz może, tak jak pilot samolotu, parę razy wylądować w trudnych warunkach, wykonując skomplikowane manewry na symulatorze.

Pracownie wyposażone są w sześć fantomów do badań echokardiograficznych nieinwazyjnych, tzw. przezklatkowych, i małoinwazyjnych, przezprzełykowych, oraz jeden fantom do badań serca i naczyń wieńcowych, wykonywania koronarografii, angioplastyk, czy...

Do góry