Podatki

Podatek liniowy dla chirurga

Edyta Szewerniak-Milewska

Jeżeli obowiązki chirurga pracującego na kontrakcie jako ortopeda nie są tożsame z jego obowiązkami lekarza rehabilitanta wykonywanymi na etacie, ma on prawo do opodatkowania dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej 19-proc. podatkiem liniowym – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 31 grudnia 2019 roku, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.587.2019.1.RK.

Ta interpretacja potwierdza utrwalone stanowisko fiskusa w sprawie wniosków lekarzy, którzy często zwracają się do organu podatkowego o indywidulane decyzje dotyczące możliwości rozliczania podatkiem liniowym swojej działalności gospodarczej prowadzonej równolegle z pracą na etacie.

W tym przypadku z wnioskiem zwrócił się chirurg zatrudniony w szpitalu na podstawie umowy o pracę oraz prowadzący działalność w formie specjalistycznej praktyki lekarskiej. W ramach etatu lekarz pracuje w poradni przyszpitalnej (w wymiarze 0,5 etatu) i na szpitalnym oddziale (pozostałe 0,5 etatu). Ponadto, w ramach indywidualnej praktyki pracuje w poradni należącej do zespołu poradni specjalistycznych, podlegającej szpitalowi, przyjmuje także prywatnie jako ortopeda traumatolog w poradni urazowo-ortopedycznej. Jego działalność gospodarcza jest opodatkowana na zasadach ogólnych, podatek jest rozliczany według skali podatkowej, a lekarz prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Do góry