Innowacje

Tańszy aparat

Danuta Pawlicka

Z oficjalnego raportu podającego stan radioterapii w Polsce na grudzień 2018 roku wynika, że w ośrodkach onkologicznych jest 170 aparatów do radioterapii, w tym tylko trzy do zabiegów śródoperacyjnych. Polska, w przeciwieństwie do większości krajów UE, nie osiągnęła liczby urządzeń wymaganych w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. Zakłada się, że nastąpi to w 2025 roku.

Prototyp pierwszego polskiego aparatu do radioterapii śródoperacyjnej już powstał, a na jego seryjną produkcję poczekamy jeszcze dwa lata.

Jest to dobra wiadomość dla ośrodków onkologicznych, które dzisiaj za takie urządzenie na wolnym rynku muszą zapłacić około 10 mln zł. Polski aparat będzie o połowę tańszy, ale korzyści finansowe nie były tutaj jedynym, chociaż ważnym, pożytkiem, ...

Do góry