Podatki

Uwaga na mikrorachunki

Edyta Szewerniak-Milewska

Od początku tego roku lekarz, niezależnie od tego, czy prowadzi własną działalność gospodarczą, czy nie, tak jak każdy inny podatnik powinien się posługiwać indywidualnym rachunkiem podatkowym. Ten tzw. mikrorachunek podatkowy służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem PIT rozliczanego na karcie podatkowej oraz VAT-14 i VAT w imporcie). Na mikrorachunek należy także wpłacać odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych oraz koszty upomnienia. Pozostałe podatki, np. podatek od nieruchomości, wpłaca się tak jak do tej pory. Także mandaty karne należy opłacać na rachunek wskazany na druku mandatu. Trzeba też pamiętać, że mikrorachunek służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat podatków są realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR lub inne zgłoszone konto.

Do góry