Podatki

Obowiązkowa kasa online

Edyta Szewerniak-Milewska

Lekarze i lekarze dentyści znajdują się w grupie zawodów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji sprzedaży usług w zakresie opieki medycznej świadczonej dla osób fizycznych za pomocą kas fiskalnych. Co więcej, od początku przyszłego roku obowiązkowo muszą być to kasy online. Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze świadczenie usług medycznych wiąże się z koniecznością wymiany kasy rejestrującej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasę online. Oto przykład.

Interpretację indywidualną w tej sprawie od dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej otrzymała spółka M., świadcząca usługi w zakresie technicznego wykonywania diagnostycznych zdjęć rentgenowskich na zlecenie lekarza dla osób indywidualnych (PKD: 86.90.Z – usługi medyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane). Badania RTG wykonują tu technicy elektroradiologii, a przychód jest ewidencjonowany za pomocą kas rejestrujących.

W związku z planowanym terminem obowiązkowej wymiany kas na modele online spółka zwróciła się z pytaniem do fiskusa, czy prowadząc tego rodzaju działalność medyczną jest zobowiązana do stosowania kas rejestrujących z funkcją online.

Do góry