Made in poland

Allogenne przeszczepienie aparatu wyprostnego stawu kolanowego

Monika Stelmach

Konsultacja medyczna: dr Szymon Łukasz Dragan

Pierwsze w Europie przeszczepienie aparatu wyprostnego stawu kolanowego u chorego z guzem olbrzymiokomórkowym rzepki.

Wyjątkowość operacji polega na tym, że u pacjenta leczonego z powodu guza olbrzymiokomórkowego rzepki zastosowano technikę, która dotychczas nie była rutynowo wykorzystywana w leczeniu tego typu schorzeń. Allogennego przeszczepienia aparatu wyprostnego stawu kolanowego dokonano w Klinice Ortopedii i ość operacji polega na tym, że u pacjenta leczonego z powodu guza olbrzymiokomórkowego rzepki zastosowano technikę, która dotychczas nie była rutynowo wykorzystywana w leczeniu tego typu schorzeń. Allogennego przeszczepienia aparatu wyprostnego stawu kolanowego dokonano w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Zabieg wykonywany był przez zespół w składzie: dr Szymon Łukasz Dragan (ortopeda, główny operator), prof. Szymon Dragan (ortopeda, pierwsza asysta), dr Krzysztof Zimmer (mikrochirurg, druga asysta), lek. Łukasz Mucha (ortopeda), lek. Hanna Gordziewicz (anestezjolog), Małgorzata Perec (pielęgniarka anestezjologiczna), Paweł Mikołajczyk (pielęgniarz instrumentariusz), Krystyna Molka (pielęgniarka instrumentariuszka pomagająca).

Pierwsze problemy 40-letniego dziś pacjenta pojawiły się przed pięcioma laty. Pacjent funkcjonował z bólem stawu kolanowego, przypisując dolegliwości częstej jeździe na rolkach. Na ostry dyżur trafił dopiero, gdy się potknął, wchodząc po schodach, i doznał urazu skrętnego stawu kolanowego. Wtedy też stwierdzono zmianę w rzepce. Na dalszą diagnostykę został skierowany do rejonowej poradni ortopedycznej.

Do Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu USK we Wrocławiu zgłosił się w 2016 roku. Biopsja potwierdziła rozpoznanie guza olbrzymiokomórkowego. Badania obrazowe wskazywały, że guz był izolowany do rzepki i miał średnicę ok. 6 cm. Operacja odbyła się w maju 2018 roku.

Do góry