Onkologia

Nowa metoda skuteczniejszego wykrywania wtórnych nowotworów kości

Konrad Wojciechowski

Konsultacja medyczna: dr Piotr Zorga

Dzięki zastosowaniu fluorku-18 sodu i jednego z najnowocześniejszych aparatów do pozytonowej tomografii emisyjnej rośnie skuteczność wykrywania nawet niewielkich zmian nowotworowych w układzie kostnym. Takie badanie pozwala z niemal stuprocentową dokładnością wykazać, czy pacjent ma przerzuty nowotworowe z innych organów do kości.

Do tej pory za najbardziej optymalną metodę diagnostyki nowotworowej kości uznawano scyntygrafię planarną oraz tomograficzną (SPECT/CT) – badanie obrazowe polegające na wprowadzeniu do organizmu pacjenta fosfonianów znakowanych radioizotopem (technetem-99m). Dokładność wyniku scyntygraficznego szacowana jest na ok. 75 proc., co dowodzi większej skuteczności tego badania niż w przypadku wykonania zdjęcia RTG (45-50 proc.), przez co u prawie połowy pacjentów diagnozowanych tą drugą metodą można niedokładnie ocenić stan chorego i rozpocząć niewłaściwe leczenie lub może być ono opóźnione. Natomiast pozytonowa tomografia emisyjna (PET/CT) z wykorzystaniem fluorku-18 sodu (NaF-18) pozwala wykrywać kostne zmiany nowotworowe prawie w 100 proc. przypadków.

O skuteczności diagnostyki decydują dwa parametry:

1. Czułość pozwalająca na wykrycie patologii.

2. Swoistość, identyfikująca czynnik, który jest jej źródłem.

W przypadku pacjenta, co do którego zachodzi prawdopodobieństwo przerzutu nowotworu do kości, czułość badania obrazowego informuje o wystąpieniu jakiejkolwiek nieprawidłowości, a swoistość daje gwarancję, że odkryta zmiana nie powstała w wyniku urazu czy zapalenia, tylko jest przerzutem kostnym.

Diagnostyczne badania obrazowe dzielą się na dwie grupy: morfologiczne i metaboliczne.

– Morfologiczne pozwalają wykryć przerzuty, pokazując różnice anatomiczne narządów oraz tkanek, a metaboliczne określają ich nieprawidłową czynność. Upraszczając: tomografia pokazuje, jak kość wygląda, a scyntygrafia jak ona działa. Badania metabo...

Badania hybrydowe pomagają ostatecznie rozwiać wątpliwość co do diagnozowanych zmian nowotworowych. W przypadku wystąpienia widocznego w scyntygrafii ogniska podwyższonego metabolizmu w trzonie kręgu można zakładać, że jest to przerzut, ale dzięki...

Do góry