Podatki

Przegląd kasy fiskalnej można odłożyć

Edyta Szewerniak-Milewska

Jeżeli lekarz na potrzeby swojej działalności użytkuje kasę fiskalną, jego obowiązkiem jest zlecenie jej przeglądu technicznego przez autoryzowany serwis nie rzadziej niż raz na dwa lata. Ten obowiązek wynika z art. 54 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r. poz. 816). Za niewywiązanie się z niego podatnikowi grozi kara w wysokości 300 zł, a także utrata ulgi za zakup kasy.

Jednak w związku z epidemią koronawirusa Ministerstwo Finansów wydało w tej sprawie komunikat. Poinformowało, że każdy podatnik, który nie może w związku z epidemią dotrzymać terminu przeglądu kasy, powinien wystąpić do naczelnika urzędu skarboweg...

Do góry