Podatki

Darowizny na rzecz walki z koronawirusem

Edyta Szewerniak-Milewska

Jeżeli w związku z zamknięciem własnej praktyki lekarskiej jej właściciel zdecyduje się na przekazanie np. wyrobów medycznych, testów diagnostycznych czy środków ochrony indywidualnej w formie darowizny na walkę z koronawirusem, nie zostanie ona opodatkowana VAT.

Minister finansów wydał rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2020 r. poz. 527). Zgodnie z jego zapisami obniżoną do zera procentową stawkę podatku VAT stosuje się do dostaw towarów, których przedmiotem są: wyroby medyczne, szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna, produkty lecznicze, produkty biobójcze (wyłącznie środki dezynfekujące), specjalistyczne testy diagnostyczne oraz środki ochrony indywidualnej (wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice).

Do góry