Podatki

Najbliższe zmiany w podatkach

Edyta Szewerniak-Milewska

Trwają prace legislacyjne nad częścią ustaw podatkowych, m.in. o PIT, CIT, VAT, których znowelizowane przepisy mają wejść w życie od początku lipca br. Mają one ułatwić podatnikom wywiązywanie się z obo-wiązków i zmniejszyć liczbę sporów na linii podatnik – organ podatkowy, a także wyeliminować wątpliwości, które pojawiły się w trakcie stosowania przepisów podatkowych.

Chodzi m.in. o przepisy ograniczające przypadki, w których podatnikom grożą sankcje za dokonanie płatności na rachunki spoza tzw. białej listy podatników VAT. Najważniejsza zmiana dotyczy zwolnienia z obowiązku sprawdzania rachunku na białej liści...

Do góry