Podatki

Rachunek wirtualny a koszty podatkowe

Edyta Szewerniak-Milewska

Trwają prace legislacyjne nad częścią ustaw podatkowych, m.in. o PIT, CIT, VAT, których znowelizowane przepisy mają wejść w życie od początku lipca br. Mają one ułatwić podatnikom wywiązywanie się z obo-wiązków i zmniejszyć liczbę sporów na linii podatnik – organ podatkowy, a także wyeliminować wątpliwości, które pojawiły się w trakcie stosowania przepisów podatkowych.

Chodzi m.in. o przepisy ograniczające przypadki, w których podatnikom grożą sankcje za dokonanie płatności na rachunki spoza tzw. białej listy podatników VAT. Najważniejsza zmiana dotyczy zwolnienia z obowiązku sprawdzania rachunku na białej liście, jeżeli podatnik zapłaci należność, stosując split payment (mechanizm podzielonej płatności, gdy kwota netto należności przekazywana jest na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a podatek VAT trafia na powiązany z nim rachunek VAT). W takiej sytuacji nie będą już groziły sankcje w VAT, ale również w PIT i CIT, czyli m.in. konieczność wyłączenia zapłaconej w ten sposób należności z kosztów podatkowych.

Dotychczas, w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2020 roku ograniczeń w zaliczaniu do kosztów wydatków uregulowanych na rachunki spoza tzw. białej listy, podatnicy mieli wątpliwości, czy sankcje te dotyczą również przypadków, gdy zapłaty dokonają na rachunki cesyjne, rachunki wykorzystywane do celów działalności faktoringowej lub gospodarki własnej banków oraz SKOK-ów. Co prawda Ministerstwo Finansów w broszurze informacyjnej dotyczącej białej listy podatników VAT zajęło stanowisko, że w takich przypadkach sankcje w postaci wyłączenia z kosztów nie mają zastosowania, ale objaśnienia nie są aktem prawnym. Dzięki nowelizacji ustaw o PIT i CIT ta kwestia będzie teraz uregulowana wprost.

Do góry