Nowości

Osteoporoza: POChP jako czynnik ryzyka

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Stwierdzono, że u osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc pięć razy częściej dochodzi do złamań osteoporotycznych.

Wśród licznych czynników ryzyka złamań osteoporotycznych, czyli takich, jakie nie są wynikiem dużych urazów, wymienia się czasem także przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).

Przyczyn zagrożenia złamaniami w tej grupie pacjentów jest co najmniej kilka:

  • zmniejszona aktywność fizyczna,
  • kwasica oddechowa,
  • stosowanie glikokortykosteroidów,
  • skłonność do upadków.

Wiadomo o takich możliwych konsekwencjach POChP, jednak nie opracowano metod wczesnej prewencji. Z tego powodu warto się zapoznać z danymi prezentowanymi w omawianej pracy, w której poddano ocenie 91 pacjentów z POChP, w porównaniu z grupą 81 pacj...

Do góry