Nowości

Osteoporoza: Szwedzkie sukcesy

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Liczba złamań przedramienia w Szwecji znacznie zmniejszyła się w ciągu 15 lat.

Złamania stanowią poważny problem medyczny i społeczny. Powodują nieobecność w pracy, są znacznym obciążeniem budżetów systemów opieki zdrowotnej oraz oczywiście zaburzają dobrostan osoby ze złamaniem. Jednym z najczęściej występujących jest złamanie dystalnej części kości promieniowej. To złamanie zwykle jako pierwsze występuje w przebiegu osteoporozy i jest ważnym czynnikiem ryzyka kolejnych złamań.

Do góry