Nowości

Onkologia: Niebezpieczne związki między białaczką a cukrzycą

Lek. Bartosz Spławski

Dorośli, którzy przeżyli ostrą białaczkę limfoblastyczną w dzieciństwie, są bardziej narażeni na rozwój cukrzycy typu 2.

Postęp w terapii ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci spowodował, że obecnie pięcioletnie przeżycia wynoszą około 90 proc. Jednak działania niepożądane związane z leczeniem są powszechne, a ponad połowa pacjentów, którzy przeżyli, doświadcza w ciągu życia ciężkiej, powodującej niepełnosprawność lub zagrażającej życiu choroby przewlekłej.

Dane z badania Childhood Cancer Survivor Study (CCSS) wykazały, że w porównaniu z rodzeństwem dorośli, którzy przeżyli ALL w okresie dzieciństwa, są narażeni na zwiększone ryzyko cukrzycy, co zwiększa z kolei ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i wczesnej śmiertelności przypisane leczeniu przeciwbiałaczkowemu. Tak więc, w kontekście dalszej kontroli po zakończonym leczeniu hematologicznym, ważna jest identyfikacja pacjentów z największym ryzykiem rozwoju cukrzycy.

Do góry