Kraj

Termowizja

W.S.

W dwóch śląskich szpitalach: Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Gliwicach i Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do pomiarów temperatury u pacjentów i pracowników wykorzystuje się termowizję. Montażem systemu zajęli się specjaliści z Instytutu Inżynierii Biomedycznej US w Katowicach.

Do góry