Z sali sądowej

Pacjent podwyższonego ryzyka, ale procedury byle jakie

Robert Horbaczewski

Szpital nie uchronił pacjenta przed zakażeniem

Mimo że siedemnastolatek z trądzikiem został uznany za pacjenta o podwyższonym ryzyku, szpital nie wdrożył odpowiednich procedur okołooperacyjnych. Chłopak został zakażony bakterią kałową i gronkowcem.

Zabieg się udał, ale…

A oto ta historia. Z powodu zagłębienia w klatce piersiowej 17-letni wówczas pacjent poddał się 1 czerwca 2011 roku operacji korekty przedniej ściany klatki piersiowej. Zabieg zakończył się pomyślnie, problemy zaczęły się później. W szóstej dobie po zabiegu z rany zaczęła sączyć się ropa, co doprowadziło w konsekwencji do konieczności jej mechanicznego oczyszczenia.

Badania wykonane w dniach 7, 13 oraz 20 czerwca wykazały w organizmie pacjenta bakterię kałową. Nadto kolejne badania przeprowadzone 24 i 25 lipca wykazały bakterię gronkowca. Z uwagi na stan zapalny wdrożono antybiotykoterapię. W analizie tomograficznej klatki piersiowej stwierdzono naciek zapalny z destrukcją dolnej części trzonu wyrostka mieczykowatego.

Nie nasza wina

Pacjent rozpoczął wielomiesięczne leczenie, które było konsekwencją zakażenia. Wiele tygodni spędził w szpitalu z powodu zakażenia okostnej w przebiegu infekcji zakażenia gronkowcem i problemów z gojeniem się rany. Wreszcie 1 lipca 2013 roku przeszedł zabieg reoperacji klatki piersiowej. Dziś zamiast mostka ma specjalną płytkę. Jego stan zdrowia jest ustabilizowany, choć on sam skarży się na bóle w klatce piersiowej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zawinione zaniechania

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu stwierdził, że szpital odpowiada za wyrządzoną pacjentowi szkodę. Sąd, posiłkując się opiniami biegłych z zakresu chorób zakaźnych i medycyny [...]

Nie pomogła świadomość zagrożenia

Po pierwsze, pacjent przed rozległym zabiegiem powinien być poddany dwukrotnej kąpieli odkażającej ze specjalnym środkiem, czego nie uczyniono. Sąd ocenił, że [...]

Niepotrzebne słowa „mostek gnije”

Biegli uznali, że zakażenie spowodowało u nastolatka 40-proc. długotrwały uszczerbek na zdrowiu, w tym 20-proc. z tytułu przebytego zapalenia mostka, 10-proc. z uwagi na zeszpecenie [...]

Do góry