Prawo podatkowe

Zaliczki na PIT później

Edyta Szewerniak-Milewska

Minister finansów zdecydował o przedłużeniu terminu przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek PIT i zryczałtowanego podatku PIT. Chodzi o zaliczki pobrane przez płatników w marcu i kwietniu 2020 roku od wynagrodzeń z pracy, umów-zleceń i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych.

Rozporządzenie ministra finansów w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego zostało opublikowane 1 czerwca 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 972). Wprowa...

Do góry