Porada prawna

Czy mogę odmówić teleporady?

Na pytanie odpowiada prawnik Paweł Kaźmierczyk z zespołu Life Sciences DZP

Pytanie

Czy mogę odmówić pacjentowi teleporady? To jego pierwsza wizyta. Jestem psychiatrą i uważam, że aktualnie, przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, pierwsza wizyta powinna odbywać się twarzą w twarz. Jest argument epidemiczny, ale jest i medyczny – jako psychiatra nie podejmę się rozpoczęcia terapii bez osobistego wywiadu. Następne wizyty proponuję już jako teleporadę.

Odpowiedź

W świetle regulacji prawa medycznego teleporada stanowi równoprawne świadczenie zdrowotne, co oznacza, że lekarz ma takie same prawa i obowiązki jak podczas porady udzielanej pacjentowi bezpośrednio w gabinecie. W związku z tym lekarza obowiązuje m.in. art. 4 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który nakazuje wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

odpowiedź

W świetle regulacji prawa medycznego teleporada stanowi równoprawne świadczenie zdrowotne, co oznacza, że lekarz ma takie same prawa i obowiązki jak podczas porady [...]

Do góry