Prawo podatkowe

Negatywne konsekwencje ekonomiczne

Edyta Szewerniak-Milewska

W przepisach pomocowych dla polskich przedsiębiorców, m.in. dotyczących przesunięcia obowiązku zapłaty zaliczek na podatek, które mają złagodzić skutki pandemii koronawirusa, ustawodawca wielokrotnie posługuje się pojęciem „negatywnych konsekwencji ekonomicznych”. Jak należy je rozumieć?

Żadne obowiązujące przepisy tego nie definiują, ale wyjaśnienia w tej sprawie zamieszcza na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów.

Do góry