Słowa kluczowe

Tu chodzi o wartości

Agnieszka Szumska-Olczak

Small agnieszka szumska opt

Agnieszka Szumska-Olczak

Tolerancja, wolność i równość to fundamentalne wartości niezbędne do prawidłowego funkcjonowania środowisk lokalnych, państw, ale też współpracy, w tym międzykulturowej i międzynarodowej. Dopóki cytujemy definicje czy snujemy rozważania ogólne, wszystko jest oczywiste. Identyfikujemy się z oświadczeniami różnych społeczności i organizacji o promowaniu tolerancji i szacunku. Żyjemy przecież w świecie eksplodujących wręcz nowych technologii, rozwoju komunikacji, globalizacji gospodarek, współzależności różnych cywilizacji. Mamy świadomość tego, że w tak złożonym świecie tylko dzięki tolerancji każdy może pozostać sobą i żyć zgodnie z tym, jak sobie siebie wyobraża.

Tymczasem w artykule „Chirurżki mają prawo do łączenia społecznych ról” poznajemy problemy, z którymi borykają się kobiety chcące realizować siebie i swoje pasje w specjalizacjach zabiegowych. Nie wydaje mi się to problemem wyłącznie tych kobiet, które wybrały taką właśnie drogę. Co więcej, nie jest to nawet problem tylko jednej płci. Kolejny artykuł „Osoba transpłciowa w gabinecie lekarza POZ” pozostawia nas z ważnym i banalnym jednocześnie przesłaniem, aby „profesjonaliści medyczni zachowali wobec pacjentów transpłciowych nieoceniającą oraz neutralną postawę”.

Wygląda na to, że nieustająco, pomimo wspomnianych, powtarzających się deklaracji, że wszyscy rodzą się równi w godnościach, stoją przed nami wciąż poważne wyzwania związane z wdrożeniem teorii w praktykę. Spróbujmy i na tym polu niestrudzenie robić coś drobnego, a jednak wielkiego.

Zdjęcie: archiwum prywatne

Do góry