Pionierskie zabiegi

Zespolenia mikronaczyniowe w leczeniu obrzęków po czerniaku

Konrad Wojciechowski

Konsultacja medyczna: dr n. med. Michał Lewandowicz

Chirurdzy z Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi przeprowadzili pierwszy w regionie zabieg mikrozespoleń żylno-limfatycznych za pomocą systemu obrazowania fluorescencyjnego. Tamtejszy Oddział Chirurgii Onkologicznej chce być kolejnym ośrodkiem w Polsce specjalizującym się w leczeniu obrzęku limfatycznego

W Polsce takie operacje są rzadkością. Wykonują je tylko niektóre placówki medyczne, m.in. w Gliwicach, Warszawie i Słupsku. Takie ośrodki muszą dysponować nie tylko wyszkoloną kadrą, ale również drogim sprzętem i specjalistycznym instrumentarium. Brakuje dokładnych danych na temat liczby pacjentów oczekujących na zabieg redukcji obrzęku limfatycznego, ale wedle nieoficjalnych statystyk jest to ok. 100 tys. osób w skali całego kraju.

Etiologia występowania obrzęku jest złożona. Zwykle jest to obrzęk wtórny, będący wynikiem postępowania medycznego – przeważnie usunięcia węzłów chłonnych albo radioterapii. Zdarzają się obrzęki limfatyczne pourazowe, kiedy pacjent ma uszkodzone drogi chłonne po wypadku. Ale też obrzęki, które z biegiem lat narastają na skutek progresji choroby nowotworowej. Zmiany widoczne na skórze lub w tkance podskórnej spowodowane leczeniem onkologicznym mogą się rozwijać bardzo stopniowo, nawet dopiero kilka lat od wykonania zabiegu. Postępujący obrzęk powoduje ograniczenie ruchomości kończyny, wzrost jej ciężaru, asymetrię w stosunku do strony zdrowej, a także puchnięcie palców. Takie miejsca są dużo bardziej podatne na zakażenie tkanek.

Jest cały szereg metod leczenia obrzęku limfatycznego, od zachowawczych po operacyjne. Korzysta się m.in. z lasera, wykonuje się również liposukcję, a nawet rozległe resekcje w celu usunięcia nadmiaru tkanek i przywrócenia opuchniętej kończyny do ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przywrócić przepływ chłonki

Pacjentce uprzednio leczonej w łódzkim szpitalu z powodu złośliwego nowotworu skóry (czerniaka) usunięto wcześniej węzły chłonne w rejonie pachwiny. Z tego powodu doszło do obrzęku [...]

Wędrująca zieleń indocyjaniny

– Zaczęliśmy od oznakowania naczyń limfatycznych, wprowadzając zielony barwnik. Zieleń indocyjaniny wędrowała naczyniami limfatycznymi i pokazywała nam, gdzie powstają zaburzenia spływu chłonki. [...]

Do góry