Badania kliniczne

Czy blue light pomoże ozdrowieńcom?
Badania zespołu lekarzy z Łodzi

Wiemy, że pacjenci, którzy przebyli COVID-19, nawet z niewielkimi objawami, bez konieczności hospitalizacji, często skarżą się na przewlekłe zmęczenie. Objaw ten określamy jako post-acute COVID-19 syndrome, czyli tzw. długi covid. W literaturze naukowej opisywano osoby cierpiące podobnie jak te po przebytym SARS. U ozdrowieńców obserwuje się zespół powirusowy obejmujący nie tylko złe samopoczucie, przewlekłe zmęczenie, ale i objawy depresyjne, przerywany, nieefektywny sen lub bezsenność oraz bóle mięśniowe. Wśród tej grupy zdarzają się też nierzadko migrenowe bóle głowy oporne na tradycyjne leczenie i utrzymujące się nawet po 6 tygodniach od przejścia zakażenia. Często opisuje się także tzw. mgłę mózgową, objawiającą się m.in. trudnościami z koncentracją i pamięcią, a także utrzymujące się zaburzenia węchu i smaku.

Fototerapia światłem niebieskim

Środowisko naukowe całego świata wciąż szuka rozwiązania tych problemów. Postanowiliśmy sprawdzić, czy uda się nam to w Łodzi. Stworzyliśmy więc zespół badawczy, który postawił sobie za cel sprawdzenie, czy jedną ze skutecznych metod walki z post-...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Badanie otwarte

Badanie rozpoczęliśmy w lutym i zakończymy je w listopadzie 2021 r. Jest to badanie otwarte, pacjenci mogą zgłaszać swój udział w nim do 31 sierpnia. [...]

Do góry