Medycyna sportowa

Dobór wózka aktywnego dla dzieci o różnych możliwościach funkcjonalnych

Dzieci z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach to grupa osób o zróżnicowanym potencjale i możliwościach funkcjonalnych. Mogłoby się wydawać, że pozbawione pełnego spektrum zdolności motorycznych nie mają szans w świecie sportu, jednak m.in. dzięki rozwojowi techniki wiele dyscyplin i form rekreacji jest coraz bardziej dostępnych dla osób ze specjalnymi potrzebami

Sport, rekreacja ruchowa i aktywność fizyczna w ogóle są bardzo ważnym elementem w procesie usprawniania osób poruszających się na wózkach. Odpowiednio dobrany sprzęt pomaga wydobyć potencjał dziecka, a przede wszystkim pozwala na samodzielne poruszanie się, wspierając tym samym jego prawidłowy rozwój i wykonywanie czynności dnia codziennego. Wózek aktywny daje także dzieciom w różnym wieku (i o różnym poziomie sprawności) możliwość uczestnictwa w grach, zabawach oraz we współzawodnictwie sportowym, a umiejętności i doświadczenia zdobyte podczas tych aktywności realnie przekładają się na podwyższenie ogólnej sprawności fizycznej, poprawę jakości życia, a także wykonywanie czynności dnia codziennego i na rozwój kompetencji społecznych.

Dobór wózka i odpowiedniego zaopatrzenia jest rzeczą niezwykle istotną. Powinien uwzględniać aktualne potrzeby, możliwości i umiejętności funkcjonalne, a także budowę ciała dziecka, m.in. długość i masę ciała czy długość kończyn oraz rodzaj niepełnosprawności, umożliwiając dziecku jak największą samodzielność i komfort poruszania się. Warto zdawać sobie sprawę, że nieodpowiednio dobrany wózek może ograniczać dziecko, pogłębiać istniejące dysfunkcje lub powodować np. wtórne skrzywienia kręgosłupa. Mając jednak świadomość, że poprzez odpowiednio dobrany sprzęt możemy wykorzystać potencjał danej osoby, wspomóc ją w rozwoju i dążeniu do wyznaczonych celów oraz umożliwić aktywne uczestnictwo, warto się nad tym pochylić.

Rozwiązania technologiczne

Wózek aktywny najczęściej jest i powinien być zrobiony na zamówienie, dla konkretnej osoby. Nie ma wózków uniwersalnych, które spełniałyby oczekiwania i odpowiadały potrzebom wszystkich osób z dysfunkcją narządu ruchu. Jest szereg firm oferujących różne modele i ciekawe rozwiązania technologiczne i nie sposób znać ich wszystkich, jednak warto zwrócić uwagę na najważniejsze elementy wyposażenia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Stabilizacja tułowia i utrzymanie równowagi

Wysokość oparcia zależy oczywiście od wysokości tułowia, jednak najważniejszym wyznacznikiem jest poziom stabilizacji tułowia i możliwość utrzymania równowagi w pozycji siedzącej. Mogłoby się [...]

Koła napędowe, ciągi, kółka

Równie ważnym elementem wózka są koła napędowe. Ich rozmiar, rodzaj opony, ułożenie i rodzaj szprych czy odpowiedni materiał ciągów dają duże możliwości [...]

Podsumowanie

Oprócz wymienionych wcześniej, jest wiele innych elementów, które możemy wziąć pod uwagę przy doborze wózka. Ważne są hamulce, rączki, osłony na [...]

Do góry