Sukces jedno ma imię

Symulacje medyczne w neurologii

Agnieszka Fedorczyk

Pierwszy w Polsce kurs „Leczenie ostrej fazy udaru mózgu z wykorzystaniem sali wysokiej wierności” został zorganizowany w Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Udar niedokrwienny mózgu jest drugą na świecie przyczyną zgonów i pierwszą niepełnosprawności. W Polsce co roku odnotowywanych jest ok. 70 tys. nowych zachorowań, a wedle prognoz w 2025 r. ma dochodzić do 82,8-96,6 tys. udarów rocznie. „Problem, jak leczyć osoby z ostrym udarem, pojawia się niemal na każdym dyżurze neurologów w naszym kraju” – twierdzą specjaliści Katedry i Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (CSK UCK WUM), którzy wyszli z inicjatywą zorganizowania kursu.

Patronat naukowy nad kursem objęła Katedra i Klinika Neurologii CSK UCK WUM, kierowana przez prof. dr hab. n. med. Annę Kosterę-Pruszczyk. Pracujący w Klinice dr n. med. Aleksandra Golenia i dr n. med. Antoni Ferens objęli kierownictwo naukowe szkolenia. Kurs został zorganizowany przez Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM oraz Boehringer-Ingelheim – firmę będącą producentem jedynego na świecie leku wykorzystywanego w przyczynowym leczeniu ostrej fazy udaru mózgu.

Cenna każda minuta

Ostra faza udaru mózgu jest w medycynie stanem nagłym wymagającym bardzo szybkiego podejmowania przez lekarza decyzji brzemiennych w skutkach, mających wpływ na dalsze życie pacjenta. Neurolodzy muszą zmierzyć się nie tylko z presją czasu, ale także z wieloma informacjami, takimi jak: stan kliniczny pacjenta, wyniki analizy krwi i badań obrazowych – tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego, a następnie z koniecznością rozpoczęcia natychmiastowej pomocy. Odroczenie leczenia nawet o 15-30 minut zmniejsza szanse pacjenta na powrót do sprawności.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Lepsza współpraca w zespole terapeutycznym

Kurs był skierowany do osób pracujących na co dzień na oddziałach neurologii z pododdziałem udarowym lub na oddziałach udarowych. Jego celem była [...]

Eliminacja błędów i dążenie do doskonałości terapeutycznej

Kurs „Leczenie ostrej fazy udaru mózgu z wykorzystaniem sali wysokiej wierności” pozwolił przetestować proces terapeutyczny u osoby, u której wystąpił udar mózgu, w bezpiecznych warunkach. [...]

Szkolenia z pozorantami

Symulacje medyczne są od kilku lat z powodzeniem wykorzystywane w dydaktyce przed- i podyplomowej. W zakresie intensywnej terapii i procedur zabiegowych korzysta się głównie z fantomów. W dziedzinie [...]

Do góry