Badania kliniczne

CONTACT-03 – ocena skuteczności i bezpieczeństwa atezolizumabu w skojarzeniu z kabozantynibem w porównaniu z samym kabozantynibem w zaawansowanym raku nerkowokomórkowym po leczeniu inhibitorami immunologicznych punktów kontrolnych

dr n. med. Bartosz Spławski

Do góry