Badania kliniczne

Skuteczność i bezpieczeństwo monoterapii macytentanem i tadalafilem w porównaniu z terapią skojarzoną w stałej dawce u pacjentów z nadciśnieniem płucnym

dr n. med. Bartosz Spławski

Terapia skojarzona w tętniczym nadciśnieniu płucnym (PAH – pulmonary arterial hypertension) jest przedmiotem aktywnych badań od ponad dekady, z ukierunkowaniem na różne szlaki, o których wiadomo, że są zaangażowane w patogenezę choroby. Przestrzeg...

 • podpisany i opatrzony datą formularz świadomej zgody (ICF – informed consent from)
 • potwierdzone rozpoznanie objawowego PAH wg WHO (FC – functional classification) w stopniu II lub III
 • objawowe nadciśnienie płucne należące do jednej z następujących podgrup nadciśnienia płucnego grupy 1 wg WHO:
  1. idiopatyczne
  2. dziedziczne
  3. indukowane lekami lub toksynami
  4. związane z chorobą tkanki łącznej, zakażeniem HIV, nadciśnieniem wrotnym lub wrodzoną wadą serca z prostym przeciekiem układowo-płucnym z przetrwałym nadciśnieniem płucnym udokumentowanym przez cewnikowanie prawego serca (RHC) ≥1 rok po zabiegu chirurgicznym
Do góry