Badania kliniczne

TB-01 – cena skuteczności datopotamabu derukstekanu w nieoperacyjnym lub przerzutowym HR-dodatnim, HER2-ujemnym raku piersi

dr n. med. Bartosz Spławski

Badanie oceni bezpieczeństwo i skuteczność datopotamabu derukstekanu (znanego również jako Dato-DXd, DS-1062a) w porównaniu z wybraną przez badacza standardową chemioterapią jednolekową (erybulina, kapecytabina, winorelbina lub gemcytabina) u uczestniczek z nieoperacyjnym albo przerzutowym HR-dodatnim, HER2-ujemnym rakiem piersi, leczonym wcześniej jedną lub dwiema liniami chemioterapii ogólnoustrojowej.

Do góry