Badania kliniczne

RGB-14-101 − porównawcze badanie skuteczności i bezpieczeństwa leku RGB-14-P i leku Prolia® u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną

dr n. med. Bartosz Spławski

Do góry