Słowa kluczowe

O likwidowaniu barier

Agnieszka Szumska-Olczak

Small agnieszka szumska opt

Agnieszka Szumska-Olczak

Powszechnie akceptujemy ideę równości, a nierówność postrzegamy jako barierę, niewłaściwą relację, gdzie jedna ze stron ma lepszy dostęp do dóbr czy możliwości. Niwelowanie nierówności wpływa na poprawę dobrobytu społeczeństw (a może nawet o niej decyduje), ich dobrostanu mierzonego np. jakością opieki zdrowotnej. Pracę na rzecz popularyzacji nowatorskich, często przełomowych metod operacyjnych w laryngologii podjęli polscy specjaliści z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Współtworzą platformę wymiany wiedzy i współpracy, bez rywalizacji, ale za to z wielkim otwarciem na świat. Szkoleniowe pokazy operacji na żywo, które odbywają się pod auspicjami Sekcji Chirurgii Laryngologicznej Live Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego, obejrzało 200 000 lekarzy i studentów ze 130 krajów świata. Dzielą się najwyższej klasy umiejętnościami. Wyprzedzają też czas – platforma rozpoczęła funkcjonowanie na długo przed rozkwitem edukacji zdalnej wymuszonej przez pandemię.

Asymetrię rozwoju i dojrzałości społeczeństw widać cały czas w Europie, na co zwraca uwagę dr hab. n. med. Wojciech Feleszko w wywiadzie przeprowadzonym przez redaktor Agnieszkę Fedorczyk. Można je zaobserwować nawet wtedy, gdy spojrzymy na mapę wyszczepialności i umieralności z powodu zakażenia SARS-CoV-2. Na polu wyrównywania szans nasz ekspert widzi ogromne pole do działania dla Państwa, bowiem z badań przeprowadzonych przez zespół, którego pan doktor był członkiem, wynika, że nasi rodacy zmieniają decyzję co do zaszczepienia, jeśli przekonuje ich do tego osoba, której ufają. Ekspert posługujący się wiarygodnymi danymi, czytający literaturę fachową, zarówno ten, który pojawia się w przestrzeni publicznej, jak i lekarz rodzinny, mający bezpośredni kontakt z pacjentem w przychodni, ma największe szanse na przekonanie grupy wahających się. Bo wiarygodność komunikatu jest w znacznym stopniu uzależniona od wiarygodności nadawcy.

Zdjęcie: archiwum prywatne

Do góry