Badania kliniczne

Badanie dotyczące skuteczności kombinacji leków semaglutyd i NNC0480-0389 u osób z cukrzycą typu 2

dr n. med. Bartosz Spławski

Badanie to dotyczy zastosowania semaglutydu w połączeniu z potencjalnym nowym lekiem (NNC0480-0389) u osób z cukrzycą typu 2. Ma na celu sprawdzenie, jak dobrze semaglutyd w połączeniu z różnymi dawkami NNC0480-0389 działa na obniżenie stężenia glukozy we krwi. Wyniki tego badania zostaną wykorzystane do wybrania dwóch dawek leku do dalszych badań.

Do góry