Badania kliniczne

TITANIA – skuteczność i bezpieczeństwo leku MEDI3506 w objawowej przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) z historią zaostrzeń

dr n. med. Bartosz Spławski

Celem tego badania fazy III jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa leku MEDI3506 (w 2 dawkach eksperymentalnych) podawanego podskórnie u dorosłych uczestników z objawową POChP i wywiadem ≥2 umiarkowanych lub ≥1 ciężkich zaostrzeń POChP w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Uczestnicy powinni otrzymywać zoptymalizowane leczenie z podtrzymującą terapią wziewną (terapia potrójna ICS/LABA/LAMA lub podwójna terapia, jeśli potrójna terapia nie jest wskazana lub jest przeciwwskazana) w stałych dawkach przez co najmniej 3 miesiące przed rekrutacją.

Do góry